Ši interneto svetainė priklauso ir ją tvarko UAB „CORPORATE ADVISERS“.

Interneto svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso UAB „CORPORATE ADVISERS“ ir (arba) turinio teikėjams ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.

Be UAB „CORPORATE ADVISERS“ tiesioginio sutikimo Jūs neturite teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

Jei Jūs pateikiate savo duomenis interneto svetainėje, kartu vienareikšmiškai sutinkate, kad šiuos duomenis UAB „CORPORATE ADVISERS“ gali rinkti, naudoti ir atskleisti privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Jūsų duomenis, kurie renkami šioje svetainėje, UAB „CORPORATE ADVISERS“ tvarko kaip duomenų valdytojas. UAB „CORPORATE ADVISERS“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate per šią svetainę.

UAB „CORPORATE ADVISERS“ naudoja ir tvarko Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir Jūsų užklausos turinį), kuriuos įvedėte į šios internetinės svetainės skyrių „Susisiekite su mumis“, tam, kad būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas remdamasi savo teisėtais interesais, t.y., susijusiais su skelbiamos veiklos vykdymu ir informacijos saugumo kontrole bei konfidencialumo reikalavimais. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, UAB „CORPORATE ADVISERS“ negalės atsakyti į Jūsų užklausą. Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas rengimo tikslu saugomi ne ilgiau negu vienerius metus.

UAB „CORPORATE ADVISERS“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda administruoti šią interneto svetainę ir saugoti joje esančius duomenis. Šie asmenys gali būti duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazės administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir t.t. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims tik kai to reikalauja taikomi įstatymai, pavyzdžiui, vyriausybės arba teisėtvarkos institucijoms, arba siekiant užtikrinti UAB „CORPORATE ADVISERS“ teises arba klientų, darbuotojų arba išteklių saugumą.

Šioje svetainėje taip pat yra naudojami slapukai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Interneto svetainėje yra naudojami šie slapukai:

  1. veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
  2. analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia duomenų valdytojui atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda duomenų valdytojui pagerinti interneto svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas;
  3. funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jūsų atpažinimui, kai grįžtate į interneto svetainę. Tai leidžia duomenų valdytojui pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

UAB „CORPORATE ADVISERS“ tvarko duomenis remdamasi duomenų saugos ir tvarkymo reikalavimais, nustatytais Europos Sąjungos reglamente 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvoje taikomais duomenų apsaugos įstatymais.

UAB „CORPORATE ADVISERS“ imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti, kad perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti arba prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar sudarytos sąlygos su jais susipažinti.

 Jūs turite šias su Jūsų asmens duomenimis susijusias teises:

  1. teisę prašyti susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą;
  2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į duomenų perkeliamumą);
  4. teisę atšaukti sutikimą;
  5. teisę pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu norite pasinaudoti šiomis teisėmis arba turite klausimų dėl UAB „CORPORATE ADVISERS“ vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus adresu info@corpadvisers.lt.

UAB „CORPORATE ADVISERS“ neatsako už bet kokius nuostolius, patiriamus vadovaujantis šioje interneto svetainėje pateikiama informacija ar kita medžiaga, taip pat dėl pasekmių, kylančių susipažįstant ar naudojantis šia interneto svetaine ir jos turiniu.

UAB „CORPORATE ADVISERS“ gali bet kada atnaujinti ar pakeisti privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo šioje interneto svetainėje dienos.