Tvarkome pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, rengiame ir teikiame privalomas ataskaitas, mokesčių deklaracijas, pranešimus, pažymas ir kitus dokumentus, sudarome metinių finansinių ataskaitų rinkinius, atstovaujame valstybinėse institucijose, taip pat mokestinių patikrinimų metu, duodame paaiškinimus dėl savo suteiktų paslaugų ir parengtų ataskaitų.

Kliento pageidavimu teikiame informaciją apie jo debitorinius ir kreditorinius įsiskolinimus, Kliento pateiktų ir apdorotų dokumentų kiekį, paruošiame tarpines pelno (nuostolio) ataskaitas, tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius. Taip pat galime patikrinti anksčiau vestą buhalterinę apskaitą ir sutvarkyti apskaitos dokumentus už praėjusį laikotarpį.